SØG MENU

Samtalecafé: ELEMENTAL: Echoes of Digital Affinity

Event
Sted
Huset i Hasserisgade

ELEMENTAL: Echoes of Digital Affinity - Conversation

Danish text below. Please note that the primary language will be English. Anyone can participate and entry is free.

Continue the conversation with the second public dialogue exploring perspectives of social media interaction about how we relate to each other on SoMe, how the use of SoMe has affected the value of our relations, how SoMe affects our mental health, and how we can create new meanings though SoMe.

"ELEMENTAL: Echoes of Digital Affinity" began with the artist's curiosity about the social significance of birthday greetings on Facebook. By composing music only for those who posted a greeting on his exact birthday, the artist transformed a standard social media exchange into a more profound and personalized experience and an opportunity for artistic collaboration and expression, offering a perspective on the value and impact of social media in contemporary life.

Evolving from a simple experiment into an artistic and autobiographical exploration, the artist used his personal experience as a case study to explore social connections, emotional responses and mental health implications, the psychological impacts of digital interactions, the role digital interactions play in our sense of self and community, how we assign value to digital interactions, and the therapeutic potential of creativity when inspired by the complex web of social media relations.

 

He had to think carefully and intentionally about how he knew every person, something he otherwise would not have done, to artistically express the relationship he had with each person, resulting in 20 works composed and produced over a period 7 months.

 

Listen to the works: https://album.link/elemental

 

Become part of the conversation by joining the group: https://www.facebook.com/groups/1802736400223397

 

Schedule
16:00 – Introduction and presentation of selected works
16:20 – Follow-up from initial conversation themes
16:30 – Conversation and dialogue
17:45 – Summary and end

Kindly supported by Huset i Hasserisgade.

 

// DK

ELEMENTAL: Echoes of Digital Affinity - Samtalecafé
Forsæt samtalen med den anden offentlige samtalecafé om hvordan vi relaterer til hinanden på SoMe medier, hvordan brug af SoMe har ændret værdien i vores relationer, hvordan SoMe påvirker vores mentale helbred, og hvordan vi kan skabe ny mening ved brug af SoMe.

 

"ELEMENTAL: Echoes of Digital Affinity" begyndte som et eksperiment af konceptkunstneren Jens Bugay-Hougaard, med en nysgerrighed omkring den sociale betydning af fødselsdagshilsener på Facebook. Ved at komponere musik kun for dem, der lagde en hilsen op på hans fødselsdag, transformerede kunstneren en rutinemæssig udveksling på sociale medier til en dybere og mere personlig oplevelse.

 

Efter at have udviklet sig fra et simpelt eksperiment til en kunstnerisk og selvetnografisk undersøgelse, brugte kunstneren sin personlige oplevelse gennem arbejdet i projektet som et casestudie til at udforske sociale forbindelser, følelsesmæssige reaktioner og implikationer for mental sundhed, de psykologiske virkninger af digitale interaktioner, den rolle digitale interaktioner spiller i vores selvopfattelse og fællesskab, og hvordan vi tilskriver værdi til digitale interaktioner.

 

Han måtte tænke omhyggeligt over, hvordan han kendte hver enkelt person, noget han ellers ikke ville have gjort, for at udtrykke denne relation kunstnerisk, hvilket resulterede i 20 værker komponeret og produceret over en periode på 7 måneder.

Lyt til værkerne her
Bliv en del af samtalen her

 

Program
16:00 - Introduktion og præsentation af udvalgte værker
16:20 - Opfølgning med temaer fra første samtalecafé
16:30 - Samtale og dialog
17:45 - Afslutning

 

Vær opmærksom på at samtalecaféen som udgangspunkt forgår på Engelsk.

Alle er velkomne og der er gratis adgang.

Venligst støttet af Huset i Hasserisgade

Sted
Huset i Hasserisgade