SØG MENU

Mission

Husets servicetilbud til alle

  •         Kunst og kulturformidling
  •         Cafefunktion
  •         Værkstedsfaciliteter


Kunst- og kulturformidling

Huset er et af Aalborgs 4 rytmiske spillesteder. Husets spillested har særligt fokus på den mere alternative undergrundsmusik i vækstlaget, ny jazz, folke- og verdensmusik. Huset gør en særlig aktiv indsats for up-coming miljøer indenfor diverse genrer, ligesom det stiller scener til rådighed for amatører og andre glade kulturformidlere.
Husets stiller også hjælp og ressourcer til rådighed målrettet brugergrupper, musikforeninger og andre, der ønsker at benytte en af Husets scener.
Husets Galleri viser en skøn blanding af nye upcoming kunstnere og mere etablerede samt eksperimenterende events.
Øvrige arrangementer som foredrag, forestillinger m.m. etableres som oftest i samarbejde med øvrige kulturudbydere.


Caféfunktion

Cafeerne er Husets hjerte. Her mødes man før eller efter  et arrangement over en kop kaffe, en øl eller lidt godt til ganen. Husets Cafe er fra 2010 omlagt til vegetarcafe med frisklavet buffet både til frokost og aften.
Husets køkken leverer også alt forplejning i forbindelse med arrangementer i Huset, idet der ikke må medbringes mad i Huset.
Cafescenen byder af og til på arrangementer, nogle med fri entre - andre med entre som ved øvrige koncerter og arrangementer.
2018 åbnede Huset endnu en Cafe, nemlig "Morgen Middag & Kaffe", der som noget ganske nyt i husregi er åben fra kl. 8:00, og dermed tilbyder morgenmad. Til frokost bydes på 3 - 5 retter og dagens suppe. Kaffe en masse naturligvis. De 2 cafeer deler om åbningstid, så "den gamle" cafe åbner kl. 15 hvor MM&K lukker.


Husets keramiske værksteder

Huset stiller 3 keramiske værksteder til gratis disposition for interesserede brugere. Værkstederne er i princippet åbne for besøg direkte fra gaden, men for at få være sikker på at få en plads, kræver det, at man booker en tid online. På Husets Kreative Værksteder tilbydes ikke decideret undervisning, men laver relevante workshops i brug af redskaber, materialer, værkstedsfaciliteter m.m. Man betaler for de materialer man anvender - ligesom brændinger af diverse materialer betales seperart.

Huset råder over et øvelokale, som kan lejes af musikgrupper, (der ikke spiller hård rock/heavy metal o.l. som vil forhindre brug af de øvrige lokaler i bygningen.) (HUSETS ØVELOKALE ER UNDER OMBYGNING ULTIMO 2022/ PRIMO 2023)