SØG MENU

VinterJazz: Vest for Vesterbro x Impro Fauna feat. Nana PI

Musik
Dato
tor 22. feb, 20.00
Dørene åbner 19.30
Sted
Huset i Hasserisgade
3'eren / Salen
Entré
65 kr.
Vis studiekort og medbring én gratis gæst

Nana Pi
Nana Pi Aabo-Kim er en københavnsk saxofonist, komponist og dirigent, der hovedsageligt arbejder inden for den eksperimenterende jazzscene. Hun har udviklet sit eget unikke ordforråd på saxofonen ved hjælp af objekter og udvidede teknikker. Udover at spille saxofon er hun kendt for at dirigere improvisation med sit musiktegnsprog "Extemporize", som hun modtog P8 Jazz Award "Årets Ildsjæl" i 2020. I 2021 blev hendes kvintet "Nezelhorns" nomineret til "Årets Jazzudgivelse" ved "DMA Jazz" for deres udgivelse "Sentiment" (Barefoot Records).

"Hvis nogen undrer sig over, hvad spændende freejazz i 2022 er, så skal du bare åbne ørerne og dine andre sanser for Tactical Maybe - de har helt sikkert serveret noget, der kunne være svaret på netop det spørgsmål." - Tor Hammerø 2022

"Nana Pi med en rebelsk vilterhed og stor kompleksitet i flere af hendes seks skrevne værker... På sin feature Sentiment magter hun uakkompagneret at kæde lydelementerne sammen til en smuk og dramatisk fortælling, mens denne lytter taknemmeligt erindrer sig relevante saxofon-forgængere som Paul Gonsalves, Pharoah Sanders og Albert Ayler." - Bjarne Søltoft, Jazz Special 2021

 

EXTEMPORIZE

Extemporize er et tegnsprogssystem udviklet af Nana Pi, der gør det muligt at komponere numre i nuet ud fra dirigentens struktur og de respektive musikeres intuition. Extemporize betyder at spille, synge, komponere musik spontant ud fra ens første indskydelse.

 

**Engelish **

 

Nana Pi Aabo-Kim is a saxophonist, composer and conductor from Copenhagen who mainly works within the experimental jazz scene. She has developed her own unique vocabulary on the saxophone using objects and extended techniques. In addition to playing the saxophone, she is known for conducting improvisation with her music sign language "Extemporize", for which she received the P8 Jazz Award "Årets Ildsjæl" in 2020. In 2021, her quintet "Nezelhorns" was nominated for "Jazz Release of the Year" at "DMA Jazz" for their release "Sentiment" (Barefoot Records).

"If anyone is wondering what exciting free jazz in 2022 is, just open your ears and your other senses to Tactical Maybe - they've certainly served up something that could be the answer to that very question." - Thor Hammerø 2022

"Nana Pi with a rebellious wildness and great complexity in several of her six written works... On her feature Sentiment, she is able unaccompanied to link the sound elements together into a beautiful and dramatic narrative, while this listener gratefully remembers relevant saxophone predecessors such as Paul Gonsalves, Pharoah Sanders and Albert Ayler." - Bjarne Søltoft, Jazz Special 2021

 

EXTEMPORIZE

Extemporize is a sign language system developed by Nana Pi that makes it possible to compose numbers in the moment based on the structure of the conductor and the intuition of the respective musicians. Extemporize means to play, sing, compose music spontaneously from one's first impulse.

Dato
tor 22. feb, 20.00
Dørene åbner 19.30
Sted
Huset i Hasserisgade
3'eren / Salen
Entré
65 kr.
Vis studiekort og medbring én gratis gæst