SØG MENU
Frank M raku

Rakubrænding

Raku
Tider starter: kl. 15.00, 16.00, 17.00 & 18.00 Rakutid er på 45 minutter
Sted
Huset i Hasserisgade
Pavilionnen i Sennepshaven
Pris Pr. tønde
200 kr.

Rakubrænding

Raku er en særlig brændingsteknik, som foregår udendørs, da der både
kommer ild og røg ved denne slags brænding.
Keramikken bliver brændt i en mindre gasovn. Når glasuren er smeltet
løftes de varme keramikemner op af ovnen med tænger, viftes i den kølige
luft og puttes med i store kar med savsmuld hvor flammer, røg og sod
sætter deres videre præg på keramikken.

Som billetkøber glaserer du selv den keramik du ønsker rakubrændt og
dine ting skal være færdigglaseret inden din raku tid starter.
Der vil være en hjælper fra Huset som supervicerer brændingen, men det
er dig selv der løfter dine ting ind og ud af rakuovnen.

OBS: Det er kun tilladt at bruge ler på værkstedet, som er købt i Huset
- og vi brænder udelukkende objekter, som er lavet af 'Husets ler'.


 

Tider starter: kl. 15.00, 16.00, 17.00 & 18.00 Rakutid er på 45 minutter
Sted
Huset i Hasserisgade
Pavilionnen i Sennepshaven
Pris Pr. tønde
200 kr.