SØG MENU
f-eks_foto

Layers of the Selforganized City

Artist Talk
Sted
Husets Café

Kunstprojektet Layers of the Self-Organized City inviterer brugere af de tre huse 1000Fryd, Det Grønlandske Hus og Huset.

Projektet vil bestå af en række uformelle dialoger og en performativ workshop med kunstneren Maj Horn. Det researchbaserede kunstprojekt søger at udforske nye måder hvorpå man ved at inddrage byens selvorganiserede grupper og foreninger, kan kortlægge byens sociale rum og forskellige økonomiske lag, med det formål at skabe nye billeder og viden omkring fællesskaber og kollektive processer i det offentlige rum.

Layers of the Self-Organized City manifesterer sig både som forskellige former for dialoger, et tekst værk, dokumentation og ved stedsspecifikke performative interventioner.
 

Maj Horn vil tale med Husets brugere om hvordan Aalborg by opleves som et socialt sted, hvem byen er for dem, og om den som selv-organiseret kulturscene. Maj Horn fortæller: "Vi er meget nysgerrige på jeres individuelle og kollektive erfaringer, som vi håber I har lyst til at dele med os.

Den performative workshop vil være en undersøgelse af en ny måde at indtage det offentlige rum på og en anden form for socialt møde. Workshoppen vil starte ved hver af de tre kulturhuse, så mød op i dit kulturhus. Hver deltager bedes medbringe en stol og derefter gå samlet mod Gammel Torv. De tre grupper vil mødes på torvet, hvor en serie af koreografi (guidet bevægelser) med stolene vil blive udført. Man vil som deltager blive guidet venligt gennem workshoppen, man behøver derfor ikke at forberede noget, men bare mød op. Alle fra 15 år er meget velkomne til at deltage – uanset alder, sprog, udseende, og om man har kendskab til kunst eller ej. Workshoppen vil vare ca. en time og efterfølgende vil der være et glas vin/vand til alle og mulighed for at købe aftensmad."
 
Baggrunden for Layers of the Self-Organized City er en række besøg over foråret, hvor Maj og kunstnerplatformen f.eks., har haft mulighed for at møde en række af Aalborgs kulturhuse og folkene bag. Det har givet et stærkt indtryk af Aalborg som en by med en vigtig scene for selvorganiseret kultur, hvor grupper og foreninger mødes i aktive kulturhuse. Det gav ideen til at samle jer kreative kræfter til en fælles kunstnerisk undersøgelse.
 
Det er gratis at deltage i alle events og tilmelding er ikke nødvendigt.
 

Tirsdag d. 25. juni:      1000Fryd fra kl 17 - 19
1000Fryd Café, Kattesundet 10, 9000 Aalborg
 

Onsdag d. 26. juni:      Det Grønlandske Hus fra kl 16 - 18
Det Grønlandske Hus, Vesterbro 79, 9000 Aalborg
 

Torsdag d. 27. juni:      Huset fra kl 15 - 17
Husets Café, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg
 

Fredag d. 28. juni:      Performativ workshop fra kl 16 - 18
Starter på Husets Café / 1000Fryd Café / Det Grønlandske Hus. Slutter på Gammel Torv.
 

f.eks. sponsoreres venligst af Statens Kunstfond, Aalborg Kommune og Aalborg Kommunes Kunstfond. Projektet bliver til i samarbejde med 1000fryd, Huset i Hasserisgade og Det Grønlandske Hus.

Sted
Husets Café